Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of SIU - Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

NIFU STEP har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en evaluering av SIU. Evalueringen er en oppfølging av vedtak Stortinget fattet ved behandlingen av St. meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning. Evalueringen analyserer SIUs virksomhet og resultater for perioden 2004-2009 og gir råd om den videre utviklingen av SIU.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:26.088916
MODIFIED 2016-06-14 15:00:16.567994+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:26.088916
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)