Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of the "Strategy for Women and Gender Equality in Development Cooperation (1997-2005)"

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Evaluering av implementeringen av kvinne- og likestillingsstrategien i perioden 1997-2005. Hensikten med evalueringen var todelt. For det første skulle evalueringen tilveiebringe kunnskap om sentrale aspekter forbundet med implementeringen av strategien, d. v. s. en vurdering av tilgjengelig kapasitet, verktøy og opplæring. For det andre skulle evalueringen bidra til læring omkring Norges samhandling med sine samarbeidsland for å fremme likestilling.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:50.548705
MODIFIED 2016-08-12 06:00:50.878336+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:50.548705
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)