Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of the CLIMIT Programme

Vår hovedkonklusjon er at CLIMIT-programmet har vært svært viktig i stimuleringen av relevante FoU-aktiviteter og at det har vært oppnådd viktige resultater, både blant Gassnova-finansierte prosjekter og prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd (NFR). Mange interessante ideer og prospekter for videre FoU-aktiviteter har blitt utviklet. Noen av forskningsaktivitetene kan vise seg til å være nestegenerasjonsteknologier med applikasjoner også utenfor CCS-verdikjeden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-05-17 22:02:30.777572
MODIFIED 2017-05-17 22:02:31.258841
CREATED 2017-05-17 22:02:30.777572
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)