Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of the Development Cooperation through Norwegian NGOs in Guatemala

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Hovedformålet med denne evalueringen har vært å øke kunnskapen om de norske organisasjonene og deres samarbeidspartneres innsats i Guatemala. Evalueringen har fokusert på resultatene av utviklingssamarbeidet på kort- og mellomlang sikt, og vektlagt en presentasjon av organisasjonenes overordnede og samlede innsats på nasjonalt nivå. Evalueringen omfatter seks norske organisasjoner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 603.7KB)
  2. Summary_5_2007.pdf (pdf, 202.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-04-16 13:00:10.285948
MODIFIED 2019-03-25 23:00:21.840101+00:00
CREATED 2014-04-16 13:00:10.285948
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)