Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of the Effects of Using M-621 Military Cargo Trucks in Humanitarian Transport Operations

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

På oppdrag frå evalueringsavdelinga i Norad har Channel Research i samarbeid med Nordic Consulting Group gjennomført ei evaluering av bruken av tidlegare militære lastebilar (M-621) i humanitær bistand. Sidan 2002 har meir enn 500 av desse lastebilane blitt brukt til humanitær transport i 12 land, finansiert hovudsaklig av det norske Utanriksdepartementet. Norges Røde Kors har hatt eit hovudansvar for tiltaket og Verdens Matvareprogram har vore ein viktig partnar i felten. Rapporten konkluderer med at bruken av dei militære lastebilane har berga liv som ikkje kunne bergast på annan måte, men rapporten peiker på vesentlige manglar i Røde Kors når det gjeld planlegging og gjennomføring av transportoperasjonane, samt manglande evne til å lære av feil.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)
  2. Report3_Summary[1].pdf (pdf, 168.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:47.433018
MODIFIED 2013-02-14 18:11:08.525428
CREATED 2010-12-15 04:41:47.433018
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)