Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of the framework agreement between the Government of Norway and the United Nations Environment Programme (UNEP)

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Evaluering av erfaringene med rammeavtalen mellom Norge og UNEP i perioden 2002-2005. Formål med evalueringen var ledd i arbeidet med å fornye tidligere rammeavtale og med å harmonisere Norges avtaler med FN-organisasjoner generelt. Formålet var for det første å dokumentere og vurdere hvordan partnerskapet hadde fungert under den nåværende rammeavtalen, identifisere sterke og svake sider og gi råd om forbedringer. Hovedformålet var imidlertid å bruke erfaringsdataene til å analysere og vurdere de viktigste strategiske alternativene i den nye rammeavtalen. Et tredje formål var å etablere et grunnlag (baseline) for framtidige vurderinger av UNEPs virksomhet og resultater.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 309.0KB)
  2. UNEP_4sider.pdf (pdf, 66.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:50.369393
MODIFIED 2017-11-16 17:01:01.831971+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:50.369393
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)