Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of the Health Results Innovation Trust Fund

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Noreg har tatt eit særleg ansvar for å medverke til at tusenårsmål fire og fem – om å redusere barnedød og å betre helsa til mødrer – blir nådd. Eit av initiativa er etableringa av Fleirgivarfondet i Verdsbanken for resultatbasert finansiering innan helse (HRITF) i 2007. I 2009 bestemte også Storbritannia seg for å støtte fondet. Samla avtalefesta beløp frå Noreg og Storbritannia fram til 2020 er i overkant av 500 millionar amerikanske dollar.

Formålet med fondet er å redusere barnedød og å betre helsa til mødrer gjennom støtte til gjennomføring, evaluering og kunnskapsformidling om ulike former for resultatbasert finansiering av tiltak i dei fattigaste landa.

Fondet skal evaluerast tre gonger i løpet av avtaleperioden og dette er den første.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-05 21:09:44.609103
MODIFIED 2014-08-14 11:46:09.771086+00:00
CREATED 2013-02-05 21:09:44.609103
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)