Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of the Humanitarian Mine Action Activities of Norwegian People’s Aid

Rapporten tilhører rapportseriene Evaluation Report.

Rapporten konkluderer med at Norsk Folkehjelp i stor grad har nådd måla i mineryddingsarbeidet og hevder at styrken til organisasjonen er at dei er ein av få organisasjonar som kombinerer ulike typar aktivitetar i mineryddingsarbeidet – frå operasjonelle aktivitetar til politisk lobbyverksemd – og at desse aktivitetane komplementarar kvarandre og er med på å forsterke dei resultata som Norsk Folkehjelp bidrar til i nasjonale mineryddingsoperasjonar. Rapporten nemner og område som kan forbetrast. Evalueringsteamet stiller spørsmål ved berekrafta til enkelte av aktivitetane og dei meiner at Norsk Folkehjelp vil kunne dra stor nytte av å samordne mineryddingsarbeidet betre med dei langsiktige utviklingsaktivitetane i organisasjonen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:34.772401
MODIFIED 2013-02-14 18:09:17.227744
CREATED 2010-12-15 04:41:34.772401
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)