Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of the Humanities in Norway

I regi av Forskingsrådet er norsk humanioraforsking evaluert, og for første gong på over 30 år er heile feltet sett under eitt. Det er også første gong humanioras samfunnsbidrag og forskingas bidrag i utdanningane blir evaluert. 2300 forskarar, 97 forskargrupper, 36 institusjonar er i løpet av dei siste to åra blitt evaluerte av 54 internasjonale fagekspertar fordelte på åtte fagpanel. Evalueringspanela gir anbefalingar til Regjeringa, Forskingsrådet og institusjonane om kva dei bør jobbe med og for i tida framover.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-10-06 00:05:26.627755
MODIFIED 2017-10-06 00:05:28.924094
CREATED 2017-10-06 00:05:26.627755
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)