Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of the INFRASTRUKTUR initiative as a funding instrument

Forskningsrådets INFRASTRUKTUR-ordning ble etablert i 2009 for å finansiere nasjonale og internasjonale forskningsinfrastrukturer. Ordningen var resultatet av regjeringens respons på den raskt økende betydningen av forskningsinfrastruktur, som beskrevet i stortingsmeldingen Klima for forskning fra 2009. Forskningsrådet besluttet i 2019 å evaluere INFRASTRUKTUR-ordningen for å belyse hvor godt ordningen bidrar til å nå målene som er satt, vurdere merverdien av finansiering av forskningsinfrastruktur gjennom ordningen, samt å videreutvikle ordningen. Hovedkonklusjonen i evalueringen er at Forskningsrådets nasjonale satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) er en suksess som har stor betydning for det norske forskningssystemet. Evalueringskomiteen anbefaler på det sterkeste at ordningen videreføres som hovedmekanismen for å støtte investeringer i nasjonale og internasjonale forskningsinfrastrukturer

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-07-22 00:02:17.323285
MODIFIED 2021-07-22 00:02:17.730844
CREATED 2021-07-22 00:02:17.323285
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)