Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of the International Organization for Migration and its Efforts to Combat Human Trafficking

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

IOM er Norges største enkeltpartner i arbeidet mot menneskehandel. Mellom årene 2000 – 2010 mottok IOM i underkant av 90 millioner kroner fra Norge.

Evalueringen fokuserer på aktiviteter i fem land: Bangladesh, Kirgisistan, Makedonia, Nigeria og Norge. Noen av funnene som evalueringen mener er problematiske i IOMs arbeid inkluderer kortsiktig planlegging, manglende resultatmålinger, uformelle læringskanaler og at menneskerettighetsperspektivet ikke alltid er synlig på prosjektnivå.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)
  2. IOM evaluation Annexes D-H.pdf (pdf, 687.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:44.972121
MODIFIED 2013-02-14 18:08:13.377008
CREATED 2011-05-10 10:08:44.972121
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)