Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of the International Organization for Migration and its Efforts to Combat Human Trafficking

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Evaluering av Internasjonal Organisasjon for Migrasjon (IOM) sin innsats mot menneskehandel. IOM er Norges største enkeltpartner i arbeidet mot menneskehandel. Mellom årene 2000 – 2010 mottok IOM i underkant av 90 millioner kroner fra Norge.

Evalueringen fokuserer på aktiviteter i fem land: Bangladesh, Kirgisistan, Makedonia, Nigeria og Norge. Noen av funnene som evalueringen mener er problematiske i IOMs arbeid inkluderer kortsiktig planlegging, manglende resultatmålinger, uformelle læringskanaler og at menneskerettighetsperspektivet ikke alltid er synlig på prosjektnivå.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)
  2. IOM evaluation Annexes D-H.pdf (pdf, 687.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:42:46.775998
MODIFIED 2014-08-14 11:42:46.806133
CREATED 2014-08-14 11:42:46.775998
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)