Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of the national research school scheme

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Satsingen nasjonale forskerskoler skal bidra til å heve kvaliteten på norsk doktorgradsutdanning gjennom å tilby forskerutdanning av høy kvalitet særlig styrke utdanningen innenfor fag-, profesjons- eller temaområder med flere mindre forskningsmiljøer nasjonalt. Det har også vært en målsetning om at forskerskolene også fremme rekruttering, øke andelen doktorgradskandidater som gjennomfører utdanningen, korte ned gjennomføringstiden og bidra til internasjonalisering av norsk forskerutdanning. Evalueringen ble gjennomført av NIFU. Den viste at forskerskolene har ført til økt nasjonalt samarbeid mellom forskningsmiljøer, og at kvaliteten på tilbudet til doktorkandidatene er høy. Så langt har forskerskolene ikke hatt målbare effekter på studentenes gjennomføring, noe som reflekterer at kvaliteten på tilbudet har vært en viktigere målsetning for skillene enn en mer effektiv gjennomføring. Forskerskolene har også bidratt til internasjonalisering av undervisningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 252.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-04-26 00:00:51.332557
MODIFIED 2019-04-26 00:00:51.398364
CREATED 2019-04-26 00:00:51.332557
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)