Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of the Norad Fellowship Programme

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Evaluering av Norads stipendprogram (Norad Fellowship Programme, NFP) i perioden 1998-2003. Formålet med evalueringen var å analysere stipendprogrammet i forhold til de definerte utviklingsmålene og strategien for forskning og høyere utdanning (1999). Det er første gang det er gjennomført en helhetlig, uavhengig og kritisk studie av virksomheten målt opp mot gjeldende norsk utviklingspolitikk. Senter for Internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) er administrativt ansvarlig for gjennomføringen av stipendprogrammet på kontrakt med Norad.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 8.0MB)
  2. Summary_NFP[1].pdf (pdf, 101.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:48.894754
MODIFIED 2016-11-28 10:00:24.953896+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:48.894754
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)