Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of the Norwegian Aid Administration's Approach to Portfolio Management

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

God porteføljestyring kan resultere i bedre bistand når evidens (forskning, evalueringer og annen resultatinformasjon) brukes aktivt for å informere valg, som for eksempel valg av partnere og programmer for støtte. Ideelt skal en portefølje styres aktivt for å oppnå tydelige, definerte mål med en programlogikk basert på evidens.

En tidligere evaluering av resultatorienteringen i den norske bistandsadministrasjonen fant svakheter på porteføljenivå (rapport 4/2018). Som oppfølging til dette har Utenriksdepartementet svart at de vil styrke porteføljestyringen i forvaltningen, blant annet ved å velge pilotporteføljer hvor de vil kvalitetssikre mål og endringsteorier for disse. Denne evalueringen søker å bidra inn i dette arbeidet.

Formålet med evalueringen har vært å bidra med konkret informasjon om styrker og svakheter ved styring av porteføljer i bistandsadministrasjonen. Evalueringen anbefaler hva som bør gjøres for å styrke styringen av porteføljer.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-03-17 01:00:50.163043
MODIFIED 2020-03-17 01:00:50.178306
CREATED 2020-03-17 01:00:50.163043
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)