Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of the Norwegian Aid Administration’s Practice of Results-Based Management

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Evalueringen har vurdert mål- og resultatorientering i den norske bistandsadministrasjonen og hvordan dette påvirker partnere som sivilt-samfunnsorganisasjoner og multilaterale organisasjoner. Evalueringen er begrenset til hvordan Norad og Utenriksdepartementet (UD) praktiserer mål- og resultatstyring fra Oslo. Bilateral bistand forvaltet av ambassadene har ikke vært inkludert i denne evalueringen. Evalueringen har ikke vurdert hvordan partnere praktiserer mål- og resultatstyring. Formålet med evalueringen er å forbedre mål- og resultatstyringen i bistandsadministrasjonen ved å dokumentere hvordan mål- og resultatstyring praktiseres og identifisere sterke og svake sider, inkludert områder som kan forbedres.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-06-27 00:00:49.072593
MODIFIED 2019-06-27 00:00:49.423952
CREATED 2019-06-27 00:00:49.072593
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)