Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of the Norwegian aid administration’s practice of results-based management

Rapporten tilhører rapportseriene Norad Report.

Evalueringen har vurdert mål- og resultatorientering i den norske bistandsadministrasjonen og hvordan dette påvirker partnere som sivilt-samfunnsorganisasjoner og multilaterale organisasjoner.

Evalueringen er begrenset til hvordan Norad og Utenriksdepartementet (UD) praktiserer mål- og resultatstyring fra Oslo. Bilateral bistand forvaltet av ambassadene har ikke vært inkludert i denne evalueringen. Evalueringen har ikke vurdert hvordan partnere praktiserer mål- og resultatstyring.

Evalueringsteamet har gjennomført 14 case studier og har totalt intervjuet 83 personer i UD, Norad og partnerorganisasjonene. Teamet har også gjennomgått arkivmateriale og relevant litteratur.

Formålet med evalueringen er å forbedre mål- og resultatstyringen i bistandsadministrasjonen ved å dokumentere hvordan mål- og resultatstyring praktiseres og identifisere sterke og svake sider, inkludert områder som kan forbedres.

Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Evalueringsavdelingen i Norad av Itad og Chr. Michelsens Institutt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 804.9KB)
  2. 4.18 Annexes 5-6.pdf (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-03-11 23:00:44.955758
MODIFIED 2018-03-11 23:00:45.431606
CREATED 2018-03-11 23:00:44.955758
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)