Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of the Norwegian Center for Stem Cell Research

Evalueringskomiteen ser at senteret har en relativt ny struktur, som sådan består av en ny gruppe individer. Det er god utvikling av bevis for synergier mellom disse grupperingene, selv om omfanget av slik synergi varierer på tvers av senteret. Med hensyn til individuelle forskningsaktiviteter er det flere klare områder av vitenskapelig ekspertise. Senterets oversettelsesaktivitet er et slikt høydepunkt. Videre vurderer komiteen at senteret begynner å påvirke stamcellesamfunnet både i Norge og internasjonalt. Noen svakere områder har imidlertid blitt identifisert, og senterdirektøren bør vurdere disse når man utvikler den strategiske planen fremover.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 218.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-07-20 00:00:22.047090
MODIFIED 2017-07-20 00:00:23.886987
CREATED 2017-07-20 00:00:22.047090
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)