Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of the Norwegian Centre for Democracy Support 2002-2009

Rapporten tilhører rapportseriene Report .

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har på vegne av Evalueringsavdelingen i Norad evaluert støtten til Norsk Senter for demokratistøtte (NDS) som ble opprettet av Stortinget i 2002. De konkluderer med at aktivitetene til NDS har fått få varige virkinger for partnerorganisasjonenes arbeid med å fremme demokrati. Målet med NDS var å bidra til demokratibygging i nye og ustabile demokratier. NDS ga politiske partier på Stortinget mulighet til å bistå i utviklingen av velfungerende politiske systemer i utviklingsland gjennom støtte til samarbeid mellom politiske partier i Norge og fattige land

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:33.990230
MODIFIED 2016-08-12 06:00:39.285301+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:33.990230
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)