Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of the Norwegian Emergency Preparedness System (NOREPS)

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Det norske nødhjelpssystemet NOREPS - hvor staten, bistands-organisasjonene og norsk næringsliv samarbeider - har bidratt til en mer effektiv og bedre samordnet internasjonal respons i katastrofesituasjoner. Det har sikret en raskere respons og liv er spart. Det er hovedkonklusjonen i en rapporten fra konsulentselskapene Nordic Consulting Group og det belgiske Channel Research. Rapporten er bestilt av Norads evalueringsavdeling. De enkelte delene av NOREPS - varer,service-pakker og personellberedskapstyrker -har fungert mer hver for seg enn som et system. Men det har ikke vært til hinder for at hver av dem har bidratt til å rette opp mangler i internasjonal humanitær bistand. Kvaliteten på varene og tjenestene har vært høy, og responsern er blitt oppfattet som rask og effektiv. Når det gjelder kostnadseffektiviteten, er bildet mer nyansert. Norske varer oppfattes som relativt dyre, og de anses til tider å ha for høy kvalitet i forhold til behovet. Rapporten peker på at UDs forvaltning av systemet er for detaljorientert, og at det mangler en strategisk tilnærming. Det pekes også på at det internasjonale humanitære systemet og markedet er i endring, noe som tilsier endringer og tilpasninger i NOREPS.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)
  2. Norad_Summary_1-2008.pdf (pdf, 152.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-08 09:07:35.088584
MODIFIED 2013-02-14 18:11:35.402354
CREATED 2012-08-08 09:07:35.088584
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)