Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of the Norwegian Investment Fund for Developing Countries (Norfund)

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport / Norad.

Norfund skal støtte næringsutvikling i utviklingsland, gjennom å investere i etablering og utvikling av bærekraftige bedrifter i fattige land. Selskapet er en av de største enkeltsatsingene i norsk bistand. Denne evalueringsrapporten vurderer Norfunds rolle i norsk utviklingspolitikk. Hovedrapporten inneholder evalueringens viktigste funn og presenterer evidensgrunnlaget i en serie vedlegg.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-06-12 00:01:04.302720
MODIFIED 2021-01-20 23:01:44.266024+00:00
CREATED 2015-06-12 00:01:04.302720
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)