Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of the Norwegian Programme for Development, Research and Education (NUFU) and of Norad’s Programme for Master Studies (NOMA)

Rapporten tilhører rapportseriene Evaluation Report.

Norske bistandsprogram for å styrke forskning og høyere utdanning i utviklingsland har bidratt betydelig til kapasitetsbygging i Sør. Programmene er anerkjente og høyt verdsatt. Det er hovedkonklusjonen i en evaluering av Nasjonalt program for utviklingsrelatert forskning og utdanning (NUFU) og Norads program for masterstudier (NOMA) som det danske konsulentselskapet COWI har gjennomført for Evalueringsavdelingen i Norad.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)
  2. EvaluationReport_7_Annexes.pdf (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:34.497665
MODIFIED 2017-12-03 04:00:48.114188+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:34.497665
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)