Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of the Norwegian Research and Development Activities in Conflict Prevention and Peace-building

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Dette er en evaluering av bidrag fra CMI, FAFO, NUPI og PRIO til å nå norske myndigheters mål innenfor konfliktforebygging og fredsbygging. Formålet var å kartlegge utviklingen av de fire instituttenes forskningsvirksomhet på området, kartlegge outcome – resultat eller brukereffekt - av forskningen. Det er gjort fem delstudier i Sudan, De palestinske områdene og Sri Lanka, av det regionale opplæringsprogrammet for fred i Afrika og av arbeidet med Sikkerhetsrådsresolusjon 1325. Evalueringen slår fast at forskningen på konfliktforebygging og fredsbygging i Norge har vokst og modnet på få år. I en gjennomgang av fire forskningsinstitutters bidrag til tre konflikter kom det frem at forholdet mellom forskningen og UDs fredsarbeid har variert fra tilfelle til tilfelle.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)
  2. Summary5-08.pdf (pdf, 551.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:45.614563
MODIFIED 2017-12-13 14:00:25.385961+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:45.614563
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)