Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of the Norwegian Scheme for Independent Research Projects (FRIPRO)

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Evaluering av fri prosjektstøtte. Den konkluderer med at FRIPRO er et godt virkemiddel for å fremme forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Det har positiv innvirkning på rekruttering, karriereutvikling, internasjonalt samarbeid og kjønnsutjevning.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.9MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 189.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-17 06:11:13.898558
MODIFIED 2016-08-12 06:02:01.933991+00:00
CREATED 2012-09-17 06:11:13.898558
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)