Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of the RCN’s BIOTEK2021 programme : final report

Denne rapporten presenterer resultatene av evalueringen av Norges forskningsråds (NFR) pågående store program BIOTEK2021. Hovedmålet med evalueringen har vært å vurdere hvordan BIOTEK2021, gjennom valg av prioriteringer og instrumenter, har fungert til nå med tanke på programmets mål. Evalueringen er gjennomført av Faugert & Co Utvärdering AB (en del av Technopolis Group) på vegne av NFRs divisjonsstyre for innovasjon. Evalueringen har inkludert en ekstern ekspertgruppe nedsatt av NFR. Arbeidet ble utført i desember 2016–juni 2017.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.3MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 517.2KB)
  3. Oppdragsbeskrivelse.pdf (pdf, 578.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-06-22 00:02:25.639844
MODIFIED 2018-06-22 00:02:25.655904
CREATED 2018-06-22 00:02:25.639844
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)