Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of the Scheme for Research-based Innovation (SFI)

Evaluering av ordningen Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Formålet med evalueringen var todelt: 1) Undersøke om SFI-ordningen så langt har oppfylt de overordnede mål og forventninger som ble satt ved etableringen. 2) Få innspill på tilpasninger og endringer for ytterligere utvikling av ordningen sett i lys av den omstilling og endring som skjer nasjonalt og internasjonalt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-07-12 00:03:29.597790
MODIFIED 2019-07-12 00:03:29.633944
CREATED 2019-07-12 00:03:29.597790
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)