Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of the Strategy for Norway’s Culture and Sports Cooperation with Countries in the South

Rapporten tilhører rapportseriene Evaluation Report.

Strategien for kultur- og idrettssamarbeid med land i Sør trådte i kraft i begynnelsen av 2006 og dekker årene 2006-2015. I strategien ble det sagt at den skulle evalueres og om nødvendig endres i 2010. I perioden under evaluering, 2006-2009, ble det bevilget 850 millioner NOK til sport og kultur. Ved strategiens lansering understreket man behovet for å fremme kultur og idrett som reflekterer det rettighetsbaserte perspektivet i Norges utviklingspolitikk. Hovedformålet for evalueringen har vært å vinne innsikt i norsk utviklingssamarbeid på kultur- og idrettsfeltet under strategien, forbedre samarbeidet, se på verdien av strategien som et retningsgivende instrument og vurdere behovet for å endre den. Sammen med hovedrapporten ble det utarbeidet delrapporter om evalueringsbesøk i fem "case"-land, India, Mosambik, Nicaragua, Zimbabwe og Det palestinske område.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-03-26 13:06:40.271504
MODIFIED 2014-08-14 11:49:17.484969+00:00
CREATED 2014-03-26 13:06:40.271504
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)