Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of the surveillance and control programme for viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN)

Rapporten tilhører rapportseriene Veterinærinstituttets rapportserie.

Veterinærinstituttet har evaluert overvåkings- og kontrollprogrammet for viral hemoragisk septikemi (VHS) og infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN). Vi har brukt en metode som er basert på stokastisk analyse av scenariotrær. Analyse av ulike overvåkingsprogram etter denne metoden gir kvantitative estimater av sannsynligheten for at sykdom blir oppdaget (SSCSe). Den mest kostnadseffektive strategien er den som gir minst 95 % SSCSe med lave kostnader. Modellen viser at sannsynligheten for å oppdage sykdom (SSCSe) er avhengig av antall prøver som tas ut fra hver lokalitet, antall lokaliteter som er inkludert i overvåkningen og design prevalensen, dvs. den hypotetiske prevalensen av sykdom som overvåkingsprogrammet er vurdert i forhold til.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-03-26 13:01:38.008492
MODIFIED 2017-11-23 23:00:30.887452+00:00
CREATED 2014-03-26 13:01:38.008492
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)