Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Transparency International

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Transparency International, som er en internasjonal frivillig organisasjon, har bekjempelse av korrupsjon som sitt hovedformål. Norge har i mange år gitt støtte til Transparency International (TI), både til TIs Sekretariat (TI-S) i Berlin og flere av TIs 90 nasjonale avdelinger (National Chapters). Utenriksdepartementet forvaltet den norske støtten til TI inntil 2004 da Norad ble tildelt denne oppgaven. I perioden 2005-2010 mottok TI-S NOK 15,7 mill fra Norge. I samme periode bevilget flere norske ambassader støtte til TIs nasjonale avdelinger i ulike land.

Evalueringen vurderte TI-S i forhold til de resultatene som er oppnådd for å bekjempe korrupsjon. Evalueringen drøftet sterke og svake sider ved TI-S og ser spesielt på forholdet mellom TI-S og de nasjonale avdelingene. Evalueringen kommer med forslag til hva som bør gjøres for at TI skal bli mer effektiv i bekjempelsen av korrupsjon. Den drøfter også hvordan de internasjonale giverne kan bidra til å styrke TI.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:37:42.655494
MODIFIED 2013-02-14 18:13:38.106171
CREATED 2012-01-29 20:37:42.655494
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)