Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of UNINETT Sigma2

Sigma2 er i dag et veletablert og svært viktig element i forskningsinfrastrukturlandskapet i Norge. Sigma2 gir tilgang til en nasjonal e-infrastruktur – med hovedvekt på tungregning og storskala datalagring – på en måte som gjør norske forskere innenfor feltet beregningsvitenskap svært konkurransedyktige i det internasjonale forskningsmiljøet. På overordnet nivå er Sigma2 i dag en velfungerende e-infrastruktur som i løpet av sine fem første år har levert viktige tjenester til norsk forskning på en svært god måte. Med Sigma2-initiativet har norske forskningsinstitusjoner og Norges forskningsråd et utmerket utgangspunkt for å kunne dekke norske forskeres behov også i fremtiden. Dette vil imidlertid kreve at man fokuserer enda mer på andre former for brukerstøtte – herunder støtte til nye og potensielle brukergrupper. Dette krever også en økning av aktivitetene og tjenestene rettet mot storskala datalagring, -behandling og -analyse. Det vil også forutsette at norske universiteter i enda større grad går sammen og deltar i metasenterorganisasjonen for Sigma2 og sikrer at deres lokale e-infrastrukturstrategier utvikles gjennom samarbeid og i samsvar med den nasjonale Sigma2-strategien.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-08-06 00:03:53.382524
MODIFIED 2020-08-06 00:03:53.923805
CREATED 2020-08-06 00:03:53.382524
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)