Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation Series of NORHED Higher Education and Research for Development : Theory of Change and Evaluation Methods

Rapporten tilhører rapportseriene Evaluation Report / Norad.

Evalueringsavdelingen har initiert en følgeevaluering av NORHED som følger programmet fra starten. Målet med følgeevalueringen er å bidra til læring innenfor feltet høyere utdanning og utvikling for å sikre at framtidige investeringer kan bidra mer effektivt til kapasitetsutvikling av høyere utdanningsinstitusjoner. I den første studien har evalueringsteamet benyttet eksisterende forskning på kapasitetsutvikling for å utvikle en endringsteori for programmet. Denne generelle endringsteorien er også sammenlignet med NORHEDs implisitte endringsteori for å se i hvilken grad programmet er utviklet i tråd med eksisterende forskning på feltet. Evalueringsteamet konkluderer med at NORHED har et potensiale for å bli et vellykket program, men at suksess delvis avhenger av faktorer som er utenfor programmets kontroll. Grunnet denne usikkerheten anbefaler evalueringsteamet at det samles inn baselinedata for å sikre at beslutningstakere har tilstrekkelig informasjon om programmet virker som tiltenkt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-02-18 01:00:20.193450
MODIFIED 2017-05-10 20:00:27.083036+00:00
CREATED 2015-02-18 01:00:20.193450
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)