Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation : the Norwegian Programme for the Resettlement of UN Refugees

Rapporten ser på fem hovedspørsmål, 1. hvordan integrasjonspotensialet nyttes ved utvalg av flyktninger. 2. Hvordan organisasjonsmessige endringer har påvirket praksis og rutiner ved valg av flyktninger. 3. Er det problematisk å bruke integrasjonspotensialet som utvalgskriterie. 4. Utfordringer og dilemmaer det er nødvendig å klargjøre eller forske mer på. 5. De nye retningslinjene for gjenbosetting i Norge.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 730.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:37:53.176789
MODIFIED 2013-02-14 18:13:38.851927
CREATED 2012-01-29 20:37:53.176789
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)