Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering af forskningsprogrammet "Sykefravær, arbeid og helse" 2007-2016 : Slutrapport til Forskningsrådet

Formålet med evalueringen var å få kunnskap om programmet har nådd sine mål slik de er beskrevet i programplan av 2007 og revidert plan av 2011, og komme med anbefalinger til faglig kvalitet og samfunnsrelevans fremover. Evalueringen skulle bidra til læring for Forskningsrådet, Arbeids- og sosialdepartementet og hos andre relevante aktører.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 327.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-05-07 23:00:17.036521
MODIFIED 2017-06-14 10:00:27.491279+00:00
CREATED 2016-05-07 23:00:17.036521
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)