Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering af forskningsprogrammet "Sykefravær, arbeid og helse" 2007-2016 : Slutrapport til Forskningsrådet

Norges forskningsråd har siden 2008 drevet forskningsprogrammet ”Sykefravær, arbeid og helse”. Formålet med evalueringen er å få vurdert om programmet har nådd sine mål, som de er beskrevet i programplan 2007 og i den reviderede plan fra 2011. Dertil ønskes anbefalinger til forskningstemaer, herunder krav til kvalitet og samfundsrelevans fremover. Evalueringen skal bidra til læring for Forskningsrådet, Arbeids- og sosialdepartementet og andre relevante aktører.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 327.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-05-06 00:00:29.900639
MODIFIED 2017-05-06 00:00:29.913576
CREATED 2017-05-06 00:00:29.900639
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)