Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av "Gult kort"

Rapporten tilhører rapportseriene VF rapport.

Gult kort er et prøveprosjekt som er gjennomført i Flora kommune mellom 2004 2005, gjennom et samarbeid mellom fastlegene ved Legegruppa SMS, Sunnfjord Medisinske Senter og NAV trygd Flora. Hovedmålet med prosjektet var å prøve ut et nytt kommunikasjonsverktøy som kunne tenkes å stimulere til arbeidsplassdialog om muligheter. En ønsket for hvert enkelt tilfelle av Gult kort å fremme tilrettelegging på arbeidsplassen, og gjennom dette å redusere sykefraværet. Gult kort kan karakteriseres som et strukturert kommunikasjonsverktøy (skjema) mellom aktørene i en sykefraværssituasjon. Disse aktørene er arbeidstaker, arbeidsgiver og lege.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-13 15:22:47.450908
MODIFIED 2015-10-13 14:01:20.298627+00:00
CREATED 2010-11-13 15:22:47.450908
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)