Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av ABM-utvikling

Rapporten tilhører rapportseriene Difi-rapport.

På oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet har DIFI evaluert ABM-utvikling. For å fremme en helhetlig tenkning rundt arkiv, bibliotek og museum ble ABM-utvikling etablert i 2003. DIFI har kartlagt ABM-utvikling som strategisk utviklingsorgan og som forvaltningsorgan. Deretter danner denne kartleggingen grunnlaget for en analyse av hvordan ABM-utvikling har implementert og gjennomført de kulturpolitiske og sektorfaglige intensjonene som ligger til grunn for etableringen av virksomheten. Rapporten gir også en kort sammenligning av ABM-utvikling med tilsvarende institusjoner/funksjoner i noen nordiske land og Storbritannia.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 465.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:00.885686
MODIFIED 2017-12-03 04:00:29.919083+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:00.885686
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)