Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av advokatordningen for asylsøkere

Formålet med denne undersøkelsen har vært å gi en evaluering av advokatordningen. Rapporten bygger på et bredt spekter av metodikk, både kvalitativt og kvantitativt. Siktemålet har vært å dekke et bredt utvalg av aktører som har en relasjon til advokatordningen. Evalueringen bygger hovedsakelig på intervjuer, dokumentstudier og en survey mot advokater. Evalueringen inneholder en gjennomgang og vurderingen av organiseringen av advokatordningen og hvordan den fungerer i praksis.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-07-04 02:00:09.734861
MODIFIED 2014-08-14 11:46:59.779248+00:00
CREATED 2013-07-04 02:00:09.734861
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)