Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av aksjonen "Bry dæ i trafikken" i Norland, Tromsø og Finnmark fylke

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport .

Aksjonen ”Bry dæ-i trafikken” begynte i Finnmark fotballkrets i 2002. Det startet som et samarbeid mellom Statens vegvesen, Trygg Trafikk og Norges fotballforbund ved Finnmark fotballkrets. I løpet av 2002 kom også Troms fotballkrets, Hålogaland fotballkrets og Nordland fotballkrets med i samarbeidet. Statens vegvesen har økonomisk og gjennom aktiv deltakelse bidratt til at ”Bry dæ – i trafikken” har vært mulig å gjennomføre. Evalueringen gir et bilde som er positivt, men med flere forbedringspunkter. Fotballkretsenes samarbeid med Statens vegvesen synes å være et vellykket konsept gjennom at man når en stor gruppe ungdom og deres foreldre. Kombinasjonen ”trafikk og fotball” representerer et konsept som treffer ungdom på deres egen arena. Ungdom aksepterer at dette skjer og foreldrene støtter dette. Utfordringen til Statens vegvesen og Norges fotballforbund gjennom fotballkretsene, er å bruke denne muligheten til å forene ”trafikk og fotball” til det beste både for trafikksikkerheten og fotballen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-02-13 13:00:17.296321
MODIFIED 2014-08-14 11:49:01.124611+00:00
CREATED 2014-02-13 13:00:17.296321
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)