Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av aktiv forvaltning for Statens pensjonsfond Norge

I evalueringen vil forholdet mellom fondets aksjeporteføljer og deres referanseindekser bli vurdert. Det er også en vurdering av fondets forvaltningsresultater basert på analysen i Sørensen og Nagy (2010) Det blir også vurdert om fondets mulige komparative fortrinn i det norske/nordiske aksjemarkedet tilsier en verdiskapende aktiv aksjeforvaltning.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 218.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-08 23:04:00.018778
MODIFIED 2017-04-08 23:04:00.346459
CREATED 2017-04-08 23:04:00.018778
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)