Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge 2006. Del 1 : hovedrapport

I oktober 2004 fikk NOKUT i oppdrag fra daværende Utdannings- og forskningsdepartementet å sette i verk en evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge.

Med utgangspunkt i oppdragsbrevet fra departementet har NOKUT utarbeidet en prosjektplan som beskriver forløp, aktører, metoder og fokus for evalueringen. Evalueringen omfatter alle 20 institusjoner som tilbyr allmennlærerutdanning i Norge.

Hovedmålet for evalueringen har vært å bidra til god kvalitetsutvikling innenfor norsk allmennlærerutdanning.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.0bytes)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:32.703010
MODIFIED 2017-06-26 01:01:14.943891+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:32.703010
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)