Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av anbudsordningen for regionale flyruter

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Statens kostnader til regionale flyruter har økt. Det er liten grad av konkurranse om anbudene. Hovedgrunnen til dette er at det kun er Widerøe som kan kombinere fly med 30 seter og trykkabin på korte rullebaner. Der hvor rullebanene er lengre, har det vært konkurranse, og andre flyselskap er kommet inn. Et aktuelt tiltak er å bygge lengre rullebaner der hvor dette er mulig. Videre bør en vurdere bruk av mindre fly og mer direkte ruteføring der dette passer. I områder der andre enn Widerøe likevel ikke kan komme inn, anbefales det å åpne for å kombinere større ruteområder for å utnytte stordriftsfordeler. Av hensyn til konkurransen bør en videre være forsiktig med krav om spesifikke navigasjonssystem og deltakelse i globale billettdistribusjonssystem. Det foreslås gå å over fra maksimaltakster til et system med maksimale gjennomsnittstakster for å stimulere til økt trafikk. Bedret vegnett og kommersielle flytilbud har over tid endret vilkårene for statsstøtte. Det anbefales derfor å vurdere transportbehovet nærmere og å utvikle klare kriterier for statsstøtte.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:06.809157
MODIFIED 2019-04-25 13:00:18.463664+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:06.809157
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)