Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden

Bakgrunnen for oppdraget var å vurdere hvordan Ankenemnda fungerer og hvorvidt det er behov for justeringer i nemndas myndighetsområde/saksområde, saksbehandlingsregler og organisering.

Om prosjektet

Prosjektet undersøkte en rekke problemstillinger vedrørende Ankenemnda; nemndas myndighetsområde, nemndas organisering, ressursbruk og effektivitet og bruker- og samfunnseffekter av nemndas behandling av tvistesakene.

I evalueringen ble benyttet et bredt datagrunnlag med intervjuer, dokumentstudier og registerdata, samt observasjoner i nemndmøter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-06-26 00:00:48.525382
MODIFIED 2017-06-26 00:00:50.954123
CREATED 2017-06-26 00:00:48.525382
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)