Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av ANSA

Rapporten tilhører rapportseriene ØF-rapport.

Evalueringen av ANSA er utført av Østlandsforskning. Formålet med evalueringen var å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater av tilskuddet til ANSA. Tilskuddet var forutsatt brukt til informasjons- og velferdsarbeid. Etter Østlandsforsknings vurdering oppfylte ANSA disse forutsetningene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:30.395131
MODIFIED 2013-02-14 18:10:21.710696
CREATED 2011-01-26 11:23:30.395131
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)