Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av arbeid med implementering av et nasjonalt kartleggingsverktøy KIS : sluttrapport

Denne rapporten presenterer resultatene av evaluering av arbeid med implementering av et nasjonalt kartleggingsverktøy, KIS. Evalueringen viser at kommunene som har tatt i bruk KIS er fornøyde og mange planlegger å utvide bruken ytterligere. Bruken av KIS bidrar til å styrke samhandling mellom sosialtjenesten og NAV.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 538.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-02-04 01:00:25.429976
MODIFIED 2015-10-16 08:20:15.312914+00:00
CREATED 2015-02-04 01:00:25.429976
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)