Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av arbeidsgivers rolle i sykefraværsoppfølgingen : sluttrapport

Hensikten med evalueringsoppdraget har vært å systematisere informasjon om arbeidsgivers praksis i oppfølgingen av sykmeldte ansatte, samt at man ønsker å få vite mer om kvaliteten på arbeidsgivers innsats i sykefraværsoppfølgingen. Vi har i denne evalueringen sett på praksis og arbeidsgivers behov for bistand i sykefraværsoppfølgingen. Vi har også sett på NAVs rolle og arbeidsgivernes samarbeid med andre aktører. Datagrunnlaget består av kvalitative intervjuer med 81 arbeidsgivere og en rekke representanter for NAV lokal. Arbeidsgiverne representerte både IA-virksomheter og virksomheter uten IA-avtale i fem utvalgte kommuner i landet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 648.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:28.469176
MODIFIED 2017-09-27 03:00:20.709888+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:28.469176
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)