Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Denne rapporten handler om arbeidsmarkedstiltak som arrangeres av skjermede virksomheter. De aktuelle tiltakene er Kvalifisering i skjermet virksomhet, Tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet, Arbeidspraksis i skjermet virksomhet og Arbeid med bistand. Undersøkelsen kartlegger rekrutteringen til, innholdet i og avgangen fra de fire aktuelle tiltakene. Tiltakene belyses både fra arrangørenes side, deltakernes side og fra NAV-sin side. Gjennomgående er både brukere og NAV fornøyd med tiltakene og arrangørene. Rapporten stiller likevel noen kritiske spørsmål til måten tiltakene gjennomføres på.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-23 13:03:15.696815
MODIFIED 2016-08-12 06:04:05.626246+00:00
CREATED 2012-11-23 13:03:15.696815
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)