Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Arbeidsmiljømyndighetenes organisering og virksomhet

Evaluering knyttet til Arbeidstilsynets organisering og virksomhet, med bakgrunn blant annet i kritikk fra Riksrevisjonen, samt merknader fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Evalueringen er rettet mot Arbeidstilsynets effektivitet i tilsynsarbeidet, og om etaten er rustet med hensyn til organisering, kompetanse og metodikk for å øke innsatsen i forhold til det nye arbeidslivet og medvirke til et inkluderende arbeidsliv. Evalueringen inngår som en del av beslutningsgrunnlaget i forhold til vurdering av behov for omstilling i tilsynet og forberedelse i forhold til flyttingen av direktoratet fra Oslo til Trondheim.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:53.487771
MODIFIED 2017-09-24 17:00:49.348973+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:53.487771
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)