Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Arbeidstilsynet

En evaluering med utgangspunkt i Arbeidstilsynets strategi, overordnede målsettinger og pålagte oppgaver. For å evaluere hvordan Arbeidstilsynet fungerte som tilsynsmyndighet, herunder rolleutøvelse og virkemiddelbruk, samt hvordan etaten var organisert og kompetansemessig rustet med hensyn til å håndtere utfordringer og sikre muligheter for måloppnåelse. Det presiseres imidlertid at dette ikke er en evaluering av effekter av Arbeidstilsynets innsats.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 34.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:36.724681
MODIFIED 2016-08-12 06:00:41.200283+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:36.724681
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)