Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Arts & Business Norway

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Econ Pöyry har på vegne av Nærings- og handelsdepartementet og Kulturdepartementet evaluert Arts & Business Norway. Evalueringen skal danne grunnlag for Regjeringens videre arbeid med kultur og næring, og sammenfaller med tiårsjubileet for organisasjonens opprettelse og departementenes støtte. Evalueringen tar for seg foreningens relevans, måloppnåelse og effektivitet og peker på utfordringer og avveininger for det videre arbeidet med koblinger mellom kultur og næring.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 637.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:01:55.967039
MODIFIED 2016-10-06 13:01:56.201039
CREATED 2016-10-06 13:01:55.967039
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)