Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Barnesakkyndig kommisjon og vurdering av utvidet ansvarsområde

Barnesakkyndig kommisjon ble etablert i 2010. Barne- likestilling- og inkluderingsdepartementet har gitt Agenda Kaupang i oppdrag å evaluere om etableringen av Barnesakkyndig kommisjon har vært i tråd med formål og hensikt. Evalueringen har konsentrert seg om problemstillinger definert av departementet, og basert på problemstillingene gir vi en samlet vurdering av Barnesakkyndig kommisjon. Til slutt i rapporten gir vi våre anbefalinger for forbedring og videre utvikling av kommisjonen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-06-12 00:01:12.297957
MODIFIED 2016-06-12 00:01:12.308597
CREATED 2016-06-12 00:01:12.297957
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)